Usługi księgowe

DokumentyNasze usługi księgowe oferujemy firmom bez względu na ich formę prawną. Obsługujemy spółki prawa handlowego, cywilne, a także jednoosobowe działalności gospodarcze. Możemy zająć się obsługą księgową nawet na odległość – w formie zdalnej. Podejmujemy się realizacji usług dla przedsiębiorstw rozliczających się ryczałtowo, w ramach KPiR, a także ksiąg rachunkowych. Prowadzimy między innymi ewidencję środków trwałych, a także rozliczenia podatku VAT, CIT oraz PIT. Sporządzamy obowiązkowe okresowe sprawozdania finansowe, jak również sprawozdania dla GUS i NBP.

Regularnie monitorujemy stan finansowy firmy. Dotychczas udało nam się wyprowadzić zaległości księgowe wielu naszych klientów. Jesteśmy gotowi pomóc przedsiębiorcom w razie kontroli podatkowych. Służymy rzetelnym doradztwem w kwestiach związanych z polityką rachunkowości w firmie czy też Zakładowym Planem Kont. W razie potrzeby możemy zająć się reprezentacją firmy przed organami urzędu skarbowego.

Korzyści z outsourcingu księgowości

Powierzenie spraw księgowych zewnętrznemu biuru rachunkowemu ma wiele korzyści. Jedną z nich jest interdyscyplinarność. Obsługujemy firmy z różnych branż, dlatego do pewnych kwestii finansowych możemy podejść w zupełnie inny sposób, tzn. spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Nierzadko specyfika jednej branży w zakresie księgowości może okazać się przydatna dla innej. Ponadto nasze usługi obejmują również sprawy kadrowo-płacowe.

Warto również zaznaczyć, że nawiązanie współpracy z nami to oszczędność czasu i kosztów związanych z koordynowaniem oraz organizacją wewnętrznego działu księgowości. Przedsiębiorcy mogą skupić się zatem na zagadnieniach związanych stricte z rozwojem własnego biznesu. Skrupulatnie też wystrzegamy się popełniania błędów księgowych, a dodatkowo ponosimy za nie całkowitą odpowiedzialność finansową.