Cennik

Poniżej zamieściliśmy szczegółowy cennik oferowanych usług w naszym biurze rachunkowym. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają stawki podatku VAT. Obejmują miesiąc obsługi. Dla stałych klientów i nie tylko przygotowaliśmy również atrakcyjne zniżki. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

  do 5 poz. do 10 poz. do 20 poz. do 30 poz. do 50 poz. do 80 poz. do 100 poz.
KPIR, PPE 160,00zł 220,00zł 280,00zł 340,00zł 450,00zł 570,00zł 630,00zł
dodatkowy
dokument
11,00zł 11,00zł 8,00zł 8,00zł 7,00zł 6,00zł 6,00zł

 

  do 10 poz. do 20 poz. do 30 poz. do 50 poz. do 80 poz. do 100 poz.
Pełna
księgowość
660,00zł 950,00zł 1 200,00zł 1 700,00zł 2 400,00zł 2 900,00zł
dodatkowy
dokument
30,00zł 30,00zł 25,00zł 25,00zł 23,00zł 23,00zł

 

Opłata miesięczna za usługi księgowe zawiera:

1) prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego/księgi handlowej oraz obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych,

2) sporządzania dokumentów ZUS właściciela,

3) prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

4) sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego ( PIT-36/PIT-36L/PIT-28),

5) przekazywania informacji o wysokości zobowiązań podatkowych, wysokości ZUS - telefonicznie albo pocztą elektroniczną,

6) przechowywania dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,

7) wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

8) udostępniamy bezpłatnie program księgowy online - wFitma m.in. do wystawiania faktur i informacji o płatnościach PIT//VAT/ZUS.

 

Usługi kadrowo-płacowe

Jednostkowa cena netto

Umowa o pracę – prowadzenie płac

70 zł

Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac

100 zł

Umowa zlecenie/o dzieło – prowadzenie płac

50 zł

Jednorazowa opłata za zatrudnienie/zwolnienie

50 zł

 

Obsługa PFRON

Jednostkowa cena netto

Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON

150 zł

Sporządzenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia lub o refundację składek – dla 1 osoby

50 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1, INF-2)

50 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zobowiązanych do wpłat (DEK)

100 zł

Podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi – należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Ww. ceny odnoszą się do jednej umowy, jednego zatrudnionego, jednej deklaracji itd.

 

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

Opis usług dodatkowych

Jednostkowa cena netto

Wystawienie faktury / noty korygującej w imieniu Klienta

5 zł

Wysłanie dokumentu pocztą tradycyjną w imieniu Klienta

10 zł

Sporządzenie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta – naliczenie odsetek i wysłanie

20 zł

Obliczenie delegacji krajowej

od 10 zł

Obliczenie delegacji zagranicznej

od 20 zł

Korekta zamkniętego miesiąca z przyczyn niezależnych od Biura Rachunkowego (w tym podatku VAT/ podatku dochodowego)

od 100 zł

Korekta podatku VAT lub podatku dochodowego za okres rozliczany przez inny podmiot

od 100 zł

Korekty deklaracji ZUS i PFRON (Wn-D, Wn-U-G) z przyczyn niezależnych od Biura Rachunkowego

50 zł / osobę

Korekta deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA i inne) z przyczyn niezależnych od Biura Rachunkowego

od 50 zł

Korekta deklaracji PFRON INF-1, INF-2, DEK z przyczyn niezależnych od Biura Rachunkowego

50 zł

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź US (nie uwzględnia opłaty skarbowej w US)

15 zł

Sporządzenie wniosku z tytułu ulgi za złe długi

100 zł

Sporządzenie sprawozdania, deklaracji GUS, NBP

od 100 zł

 

Przygotowanie innych dokumentów (np. druki bankowe do kredytu)

od 50 zł

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach na formularzach bankowych

od 30 zł /szt.

Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności

50 zł

Przygotowanie niestandardowych zestawień, pism, wydruków wg indywidualnych potrzeb Klienta

od 50 zł

Opracowanie polityki rachunkowości

od 450 zł

Inne usługi, np. załatwianie formalności w imieniu Klienta, uczestnictwo w spotkaniach, przygotowanie innych dokumentów nieobjętych cennikiem

150 zł / godzinę

Konsultacje i doradztwo w zakresie wykraczającym poza obsługiwaną działalność – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

od 50 zł

Weryfikacja i uzgodnienie z US zaległości podatkowych (PIT-4, PIT-8AR) przed złożeniem deklaracji podatkowej

50 zł

Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów

 

50% ceny - od 11-15 dnia miesiąca po    miesiącu rozliczanym

100% ceny - po 16-tym dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, VAT-R, zgłoszenie do ZUS.

od 100 zł

Sprawozdanie finansowe Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie

Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie

Rejestracja spółki z o.o. w systemie s24

1000 zł, dla klientów z podpisaną umową 50% rabatu

Sporządządzenie deklaracji nie objętych umową, np. SD-Z2, PCC, podatku od nieruchomości, środków transportu, akcyzy

od 50 zł

 

Zeznanie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28 – tylko z działalności

od 100 zł, dla klientów biura bezpłatnie

Zeznanie roczne z dochodów zagranicznych

od 150 zł

PIT-37, PIT-39, PIT-28 ( najem )

od 70 zł

Złożenie wniosku CEIDG, VAT-R,

od 50 zł

Realizacja płatności do ZUS i US ( opłata za 1 przelew)

5 zł

Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.