Usługi płacowe

Kalkulator i pieniądzeŚwiadczymy usługi płacowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zajmujemy się wszystkimi sprawami, które są związane między innymi z:

  • naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem ich kartotek, a także tworzeniem list płac;

  • przygotowywaniem umów o pracę i cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło);

  • wystawianiem świadectw pracy;

  • rozliczaniem zaliczek pobranych na podatek dochodowych i sporządzaniem rocznych zeznań o uzyskanych dochodach w formie deklaracji PIT-11 i PIT-8A;

  • przygotowywaniem niezbędnych dokumentów dla urzędu skarbowego;

  • rozliczeniem składek ZUS i zgłaszaniem oraz wyrejestrowaniem pracowników z ZUS;

  • tworzeniem raportów ZUS RMUA i zaświadczeń RP-7.

Naliczanie wynagrodzeń zawsze na czas

Zapewniamy terminowość oraz przejrzystość naszych działań. Wszystkie informacje dotyczące rozliczeń, akt personalnych pracowników lub ewentualnych nieprawidłowości na bieżąco przekazujemy klientowi. Działamy na podstawie aktualnych przepisów prawa pracy, a także przepisów podatkowych. Gwarantujemy, że wszystkie wynagrodzenia, zaliczki na podatki i inne świadczenia są naliczane precyzyjnie co do grosza. Kiedy klient powierza nam obsługę płac w swojej firmie, może ze spokojem zająć się realizowaniem kolejnych celów rozwojowych własnego przedsiębiorstwa.